Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 444E Bilgisayarda Grafik İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 281 MIN DD
veya MAT 281E MIN DD)

ve (BIL 105E MIN DD
veya BIL 105 MIN DD
veya BIL 102 MIN DD
veya BIL 102E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giri ş ; Temel bilgisayar grafikleri prensipleri; Grafik i ş lemcileri; Grafik kartları; Grafik primatifleri; Poligonları temsil; Dönü ş ümler; 2D bilgisayar grafikleri; 3d bilgisayar grafikleri, Bezier e ğ rileri, B - Spline lar.