Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 443E Ayrık Zaman Benzetimi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 271 MIN DD
veya MAT 271E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Simülasyon çalı ş ması türleri, amaçları ve uygulama alanları; temel olasılık ve istatistik kavramları; rasgele sayı üreteçleri, dönü ş üm yöntemleri ve testleri; model kurma yöntemleri; güncel simülasyon dilleri v paketleri; deneylerin p lanlanması ve sonuçların analizi.