Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 439E Bilgisayar Proje I İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (BLG 221 MIN DD
veya BLG 221E MIN DD
veya BLG 223 MIN DD
veya BLG 223E MIN DD
veya BLG 233 MIN DD
veya BLG 233E MIN DD)

ve (BLG 212E MIN DD
veya BLG 212 MIN DD
veya ELK 323 MIN DD
veya ELK 323E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Her ö ğ renci grubu, bu ders kapsamında, konsept halindeki projeyi tasarlar, gerçekler ve test eder. Takımın proje gerçekleme a ş amasında teknolojiyle ilgili zorlukları çözmesi ve tamamlanmı ş bir tasarım yaratmaları beklenir. Yazılı teknik raporla r ve sözlü sunumlar gereklidir.