Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 438E Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 1 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 354 MIN DD
veya BLG 354E MIN DD
veya TEL 252 MIN DD
veya TEL 252E MIN DD
veya EHB 252 MIN DD
veya EHB 252E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
DSP’lerle gerçek zaman sinyal i ş lemek için gerekli dijital programlama teknikleri. Sürekli analog sinyallerin çevrilmesi ve i ş lenmesi. DSP ünitesi üzerinde makine kodu çevirici ve kod ay ıklama araçları kullanarak örnek programların geli ş tirilmesi Analog giri ş çıkı ş metotları uygulamaları, dijital filtre tasarımı Ayrık ve hızlı fourier dönü ş ümü. Veri sıkı ş tırma. Konu ş ma sentezi.