Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 435E Yapay Us İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 372 MIN DD
veya BLG 372E MIN DD
veya BLG 336 MIN DD
veya BLG 336E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yapay Zeka konseptlerini tanıtır. Yapay Zeka problemlerinin formülasyonunu olu ş turmak için gerekli araçları tanıtır. Akıllı ajan sistemleri ta sarlamak için gerekli araç ve yapıları çalı ş ır. Problemin yapısına ve arama uzayına ba ğ lı olarak problemlerin çözülmesi için gerekli araçl arı tanıtır.