Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 433E Bilgisayar Haberleşmesi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 252 MIN DD
veya BLG 252E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Uluslararası Standartlar Organizayonu Açık Sistem Arabağlaşım (ISO - OSI) başvuru modelinin, fiziksel katmanda, veri bağı katmanında, ağ katmanında tasarımla ilgili önemli noktaların ve protokollerin, uçtan uca ağların, yerel alan ağlarının, ağ erişim protokol standartlarının ve ağ (Course Description) arabağlaşım modellerinin tanıtılması. Çeşitli ağ yönlendirme tekniklerini kullanarak benzetim programlarının geliştirilmesi.