Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 430E Bilgisayar Ağları İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilgisayar Haberleşmesi dersini takip eden ders.İletim Katmanı, Uygulama Katmanı, TCP, UDP, Soket programlama, Performans modellemeye giriş, modern bilgisayar ağları terimleri, VPN, gigabit eternet, optik ağlar, depolama - alan ağları, kişisel - alan ağları, PON... Standartlar ve RFCler, Ağ güvenliği