Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 411E Yazılım Mühendisliği İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 252 MIN DD
veya BLG 252E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders, Yazılım Mühendisliği ve Yazılım Projelerinin Yönetimi ile ilgili kavramlarını tanıtmayı hedeflemektedir. Dersin geliştirme süreç modelleri, yazılım çözümlemesi ve tasarımı, yazılım sınaması gibi genel yazılım mühendisliği konularını kapsayan içeriği, yazılım mühendisliği alanında genel bilgi sahibi olunmasını sağlamayı amaçlamaktadır.