Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 374E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 3 0 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ING 201 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Teknik dökümanlar, sözlü raporlar, grafikler ve ortak çalışmayı vurgulayarak ileri mühendlislik iletişim becerileri