Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 368E Yöneylem Araştırması İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Nicel Karar Alma; Model Tasarlama ve modelleme felsefesi; lineer programlama ve Simplex Algoritması; Büyük M metodu; İki - Fazlı Simplex Metodu; Dualite ve Hassaslık Analizi; Ulaşım modeli ve çözme yöntemleri; Tamsayı Programlama; Ağ Modelleri; LINDO; LINGO ve GAMS yazılım paketleri