Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 351E Mikrobilgisayar Laboratuvarı İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 2 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 212 MIN DD
veya BLG 212E MIN DD
veya BLG 222 MIN DD
veya BLG 222E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Aşağıda verilen laboratuvar deneyleri izlenerek, Mikro işlemciler dersinde öğretilen temel kavramların uygulaması yapılmaktadır: - Mikroişlemci deney kitine giriş. - Örnek programlar. - İTU - Egit işletim sisteminin temel bileşenlerine giriş. - Prosedürler ve yığın işleml eri. - Freescale deney kitine giriş. - Asenkron iletişim arayüzü. - Paralel iletişim arayüzü. - Gerçek zamanlı devreler. - Kesme uygulamaları.