Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 337E Bilgisayar Haberleşmesinin Temelleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilgisayar haberleşmesine giriş. Temel haberleşme kavramları. Shannon diyagramı, kaynak - kanal - varış düğümleri kullanılarak haberleşme tanımı). Veri haberleşmesi ve entropi kavramı . Uluslararası Standartlar Organizayonu Açık Sistem Arabağlaşı m (ISO - OSI) başvuru modelinin incelenmesi. Bilgisayar ağlarında katmansal yap ı. fiziksel katman ve veri bağı katmanında, tasarım ıyla ilgili önemli noktaların ve protokollerin incelenmesi.