Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 336E Algoritma Analizi II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 335E MIN DD
veya BLG 335 MIN DD
veya BLG 381 MIN DD
veya BLG 381E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders zaman iyi zaman performansına sahip algoritmaların tasarım ve performans analizlerinin öğrenilmesini hedefler. Basics of algorithm analysis. Asymptotic Notation; Graphs. Greedy algorithms; Divide and conquer; Dynamic programming; Network Flow; NP and computational intractability - I