Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 335E Algoritma Analizi I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (BLG 221 MIN DD
veya BLG 221E MIN DD
veya BLG 223 MIN DD
veya BLG 223E MIN DD
veya BLG 233 MIN DD
veya BLG 233E MIN DD
veya YZV 201E MIN DD)

ve (BLG 252 MIN DD
veya BLG 252E MIN DD
veya YZV 201E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş, ikincil yedekleme birimleri, asimptotik analiz; Yinelemeler; Sıralama, merge ve heap sıralama yöntemleri; Hızlı sıralama, lineer zamanda sıralama; Quicksort, sorting in linear time; Sözlükler, daraltma yöntemi; İkili arama ağaçları, 2 - 3 ağaçları, 2 - 3 - 4 ağaçları, kırmızı ve siyah ağaçlar; B - ağaçları; Binomial heapler; Fibonacci heapler;