Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 312E Bilgisayar İşletim Sistemleri İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 221 MIN DD
veya BLG 221E MIN DD
veya BLG 233 MIN DD
veya BLG 233E MIN DD
veya BLG 223 MIN DD
veya BLG 223E MIN DD
veya YZV 201E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş, tarihçe. Proses kavramı, eşzamanlı prosesler ve karşılıklı dışlama. Proses yönetimi ve iş sıralama yöntemleri. Ölümcül kilitlenme ve önleme algoritmaları. Bellek yönetimi: segmantasyon, sayfalama ve ilgili yöntemler. Görüntü bellek. Giriş/Çıkış işlemleri. Dosya sistemleri. Unix işletim sist emi ve diğer örnek sistemler.