Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 311E Biçimsel Diller ve Otomatlar İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 112 MIN DD
veya BLG 112E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Biçimsel diller. Gramerler ve Chomsky hiyerarşisi. Düzenli ifadeler. Sonlu durum makineleri(FSM): Mealy ve Moore modelleri. Makina eşdeğerliliği ve durum indirgemesi. Deterministik ve deterministik olmayan otomatalar. Yığın yapılı otomatalar ve bağlamdan bağımsız gramerler. Turing makinası ve hesaplanabilirlik.