Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 231E Sayısal Devreler İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Boole cebri, ikilik sistemde sayılar, kombinezonsal devre tasarımı, eşzamanlı (senkron) ardışıl devrelerin çözümleme ve tasarımları konularına giriş dersidir.