Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 491E Moleküler Biyoteknoloji İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (BIO 341E MIN DD
veya BIO 341 MIN DD)

ve (BIO 331E MIN DD
veya BIO 331 MIN DD
veya BIO 317E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kendine yabancı DNA moleküllerinin prokaryot ve ökaryotlarda ifadeleri; transgenetik bitki ve hayvanlar; aşılar; moleküler tanı; insan gen tedavisi; genetiği değiştirilmiş organizmaların gıda, çevre ve endüstriyel uygulamaları; protein mühendisliği, biyonanoteknoloji; hücre kültürü uygulamaları