Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 4902E Moleküler Biyoloji ve Genetik Tasarımı II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 12 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 4901E MIN BB
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Öğrencilere bireysel olarak bölüm öğretim üyelerince moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji konularında laboratuvar çalışmalarını kapsayan projeler verilir. Proje öğretim üyeleriyle yakın işbirliği içinde laboratuvar çalışmalarını ve yazılı bir rapor sunulmasını içermektedir.