Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 4901E Moleküler Biyoloji ve Genetik Tasarımı I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 9 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD
veya KIM 111 MIN DD)

ve (KIM 101EL MIN DD
veya KIM 111L MIN DD)

ve (MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD)

ve (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD
veya FIZ 113 MIN DD)

ve (FIZ 101EL MIN DD
veya FIZ 113EL MIN DD)

ve (MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD)

ve (FIZ 102 MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD
veya FIZ 114 MIN DD
veya FIZ 116 MIN DD)

ve (FIZ 102EL MIN DD
veya FIZ 114EL MIN DD
veya FIZ 116EL MIN DD)

ve (BIO 210E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD)

Sınıf Kısıtı 4.Sınıf
Ders Tanımı
Öğrencilere bireysel olarak bölüm öğretim üyelerince moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji konularında laboratuvar çalışmalarını kapsayan projeler verilir. Proje öğretim üyeleriyle yakın işbirliği içinde laboratuvar çalışmalarını ve yazılı bir rapor sunulmasını içermektedir