Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 466E Gelişim Biyolojisi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 331 MIN DD
veya BIO 331E MIN DD
veya BIO 317E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Hayvan gelişim biyolojisine giriş, gen ekspresyonu ve sinyal ileti sistemleri, indüksiyon ve hücre yazgısı determinasyonu, gelişimsel genetik: gelişim sırasında çeşitli süreçlerin genetik kontrolü; örüntü oluşumu: çok çeşitli hücrenin etkileşimi sonucunda organ ve organ sistemlerinin oluşumu