Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 422E Matematiksel Biyoloji İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 271 MIN DD
veya MAT 271E MIN DD
veya BIO 210E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD)

ve (BIO 112 MIN DD
veya BIO 112E MIN DD
veya BIO 106E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Biyolojide genel matematiksel prensipler; dinamik sistemlerin biyolojiye uygulamaları: enzim kinetiğinin matematiksel teorisi, biyokimyasal sistem analizi, biyokimyasal salınımlar; Lotka-Volterra modelleri; taşınım-yayılım denklemi uygulamaları: feromonlar, genetik kayma, örgü oluşumu; biyolojide difüzyon problemi; biyolojide lineer ve non-lineer dinamik sistemler; dinamik sistemlerde stabilite; nonotonom sistemlere giriş; morfogenezin dinamik yönleri