Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 415EL Moleküler Biyoloji Lab. İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2.5 0 0 3
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 207EL MIN CC
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Rekombinant DNA teknolojisi ile yapılan gen manipulasyonlarının hücre içi etkilerinin moleküler biyoloji teknikleri ile incelenmesi: gen ekspresyonunun RNA ve protein düzeyinde kontrolü, hücre canlılığı testleri, proteomik analizler