Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 342E Enzimoloji İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 311 MIN DD
veya BIO 311E MIN DD
veya BIO 323 MIN DD
veya BIO 323E MIN DD
veya BIO 315E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Enzimlerin biyolojisi ve kimyası; enzimlerin saflaştırılmasında laboratuvar teknikleri ve endüstriyel teknikler; enzimlerle katalizlenen reaksiyonların kinetiği: hızlı denge ve sürekli hal kinetikleri, reversibl ve irreversibl inaktivasyon kinetikleri; enzimatik kataliz mekanizmaları; enzim aktivitesinin regülasyonu mekanizmaları; allosterik enzimler; enzimlerin endüstriyel kullanımı ve enzim immobilizasyon yöntemleri; enzim stabilizasyon yöntemleri.