Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 341E Genel Biyoteknoloji İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 111 MIN DD
veya BIO 111E MIN DD
veya BIO 105E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Biyoteknolojik prosesler; mikrobiyal biyoteknoloji; protein biyoteknolojisi; biyoreaktörler; transgenik bitki ve hayvanlar; medikal biyoteknoloji; rekombinant DNA teknolojileri uygulamaları ve omik bilimler; çevre biyoteknolojisi; sucul biyoteknoloji; adli tıpta biyoteknoloji; biyoteknolojide yasal düzenlemeler ve etik konular