Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 332E Biyolojide Modern Teknikler İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 311 MIN DD
veya BIO 311E MIN DD
veya BIO 315E MIN DD
veya KIM 326 MIN DD
veya KIM 326E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Işık ve elektron mikroskopisi; biyolojide spektroskopik yöntemler; sirküler dikroizm; kromatografinin ilkeleri ve kromatografik yöntemlerle proteinlerin saflaştırılması; elektroforetik yöntemler: proteinlerin ve nükleik asitlerin elektroforez ile identifikasyonu; radyoaktif işaretleme ve sayım yöntemleri; membran filtrasyonu ve diyaliz teknikleri; santrifüjleme yöntemleri.