Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 328E Biyokimya II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 315E MIN DD
veya BIO 311 MIN DD
veya BIO 311E MIN DD
veya BIO 323 MIN DD
veya BIO 323E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fosfat bağ enerjisinin katabolizması ve oluşumu; glikoliz; trikarboksilik asit çevrimi; pentoz fosfat yolizi, oksidatif fosforilasyon; yağ asitlerinin oksidasyonu; amino asitlerin oksidatif degradasyonu; fotosentez; karbohidratların, lipidlerin, amino asitlerin ve nükleotidlerin biyosentezi