Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 326E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 212 MIN DD
veya BIO 212E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Biyoçeşitliliğin temeli, evrimsel biyoloji, doğal seçilimin genetik kökenleri, türleşme, filogenetik, sistematik, prokaryotlar, ökaryotlar, bitki, tüm canlılar ve insan gelişimi ve evrimi, evrimsel karşılaştırmalı biyoinformatik analizler