Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 317EL Moleküler Genetik Lab. İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2.5 0 0 3
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 207EL MIN CC
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Hücrelerden genetik materyal elde ederek moleküler klonlama için rekombinant DNA teknolojisi aşamalarını uygulamak.