Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 317E Moleküler Genetik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 212 MIN DD
veya BIO 212E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Genlerin yapısı, replikasyonu, transkripsiyonu ve translasyonunun moleküler temelleri; moleküler düzeyde rekombinasyon; DNA’nın mutasyonu, ve onarımı; protein sentezinin moleküler temelleri; ökaryotik genomun organizasyonu ve ekspresyonunun regülasyonu; kromatin dinamikleri ve epigenetik; transpozonlar ve genetik mekanizmaları; moleküler düzeyde kanser