Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 315EL Biyokimya I Lab. İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2.5 0 0 3
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 207EL MIN CC
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders, proteinler, karbonhidratlar, lipidler ve nükleik asitler gibi biyolojik moleküllerle çalışma konusunda öğrencilerin deneyim edinebilmesi için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı; öğrencilere biyokimyada kullanılan en yaygın deneysel yöntemlerden bazıları ile pratik bilgi ve uygulamalı deneyim kazandırmak ve öğrencilere deney raporunun yazılmasına yönelik tecrübe kazandırmaktır. Reaktif hazırlama, ilgili enstrümantasyonların doğru kullanımı, biyokimyasal analiz ve verileri analiz etmek ve sunmak için bilgisayar kullanımı gibi yöntemler uygulanacaktır. Laboratuvarın ilk haftasında laboratuvar güvenliği de vurgulanmaktadır.