Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 221E Ekoloji İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 2 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 106E MIN DD
veya BIO 112E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.