Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 216EL Mikrobiyoloji Lab. İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2.5 0 0 3
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 106EL MIN CC
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Lisans düzeyinde temel mikrobiyolojik laboratuvar deneyleri: Güvenlik kuralları; laboratuvar raporlarının hazırlanmasındaki ana esaslar; sterilizasyon ve kültür besiyerlerinin hazırlanması; saf kültür izolasyon yöntemleri; bakteriyel üreme eğrisi: sıcaklığın rolü; pH ve ozmotik basıncın mikrobiyal üremeye etkileri; bakteri sayısının nicel (kantitatif) olarak belirlenmesi; bakteri boyama yöntemleri; endosporlar ve spor boyama; kağıt disk-agar difüzyon yöntemiyle mikroorganizmaların antibiyotik ve ağır metal direnci için taranması; biyokimyasal testlerle bakteri tespiti