Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 216E Mikrobiyoloji İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 111 MIN DD
veya BIO 111E MIN DD
veya BIO 105E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mikrobiyolojinin kapsamı ve tarihçesi, mikroskopi ve boyama teknikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin özellikleri, mikrobiyal üreme ve mikrobiyal kültürler, mikrobiyal genetik, mikrobiyal genetik uygulamaları, antimikrobiyal terapi, konak-mikroorganizma etkileşimleri, uygulamalı mikrobiyoloji