Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 212E Genetik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 111 MIN DD
veya BIO 111E MIN DD
veya BIO 105E MIN DD
veya BIO 105 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Genetiğin temel kavramları; Mendelyen ve karmaşık kalıtım modelleri; kromozomal kalıtım; kromozomal bozukluklar; popülasyon genetiği; evrim genetiği; genetik araştırmaların ve danışmanlığın etik boyutları.