Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 207E Hücre Biyolojisi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 111 MIN DD
veya BIO 111E MIN DD
veya BIO 105E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Hücresel yapı ve işlevin moleküler düzeyde analizi; protein trafiği ve vesiküler transport; mitokondri işlevi; hücre iskeleti ve hücresel hareket; hücre döngüsü ve hücre bölünmesi; hücresel tutunma ve ekstraselüler matriks; sinyal iletimi ve hücre farklılaşması