Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 106E Genel Biyoloji II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIO 111 MIN DD
veya BIO 111E MIN DD
veya BIO 301E MIN DD
veya BIO 105E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Organizmaların evriminin temel kavramları; doğal seçilim ve evrimin mekanizmaları; Dünya üzerinde yaşamın tarihi; organizmalar düzeyinde yapı ve işlev; organizmaların biyolojik ve fiziksel çevrelerinde davranışları; bitkilerde hücre ve doku yapısı; bitkilerde taşınım, beslenme, üreme ve sinyal iletim mekanizmaları; hayvanlarda hücre ve doku yapısı; hayvanlarda sindirim, dolaşım, solunum, bağışıklık, boşaltım sistemleri ve endokrin sistem