Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BIO 103E Moleküler Biyoloyi ve Genetiğe Giriş ve Etik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Moleküler biyoloji ve genetik alanında çeşitli konular; moleküler biyoloji ve genetik konularının diğer disiplinlerle etkileşimi; biyolojide bilgisayara dayalı metodlar; etik konular