Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ATA 121 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
0 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersin Amacı 1.Üniversite öğrencilerine Türkiye’nin yakın tarihini öğretmek. 2.Türk İnkılabı/Devrimi, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. 3.Üniversite öğrencileri tarafından Türkiye’nin çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamak. Dersin İçeriği İnkılap/Devrim kavramı, Türk İnkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları, Fikir Akımları, I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi ve Kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Dış politika, Mudanya Ateşkesi, Lozan Konferansı