Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ALM 301 Almanca V Almanca (German) Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders, öğrencilerin standart dili kullanırken iş, okul, aile ile ilgili konularda kendilerini ifade edebilmesini öğretme amaçlı hedefliyor; kendilerini tanıdık konularda ve ilgi duyulan alanlarda kolayca ve tutarlı bir şekilde ifade etmek; deneyimlerini ve olayları ifade etmek, hayalleri, umutları ve hedefleri tanımlamak ve planlar ve görüşler için kısa sebepler veya açıklamalar yapmak.