Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ALM 202 Almanca IV Almanca (German) Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders öğrencilere A2 seviyesindeki kelimeleri ve gramerlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler edilgen çatı gibi daha karmaşık yapıları öğrenebilecek ve kullanabilecekler ve önemli günlük durumlarda kendilerini ifade etmeyi öğrenecekler.