Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
AKM 208 Akışkanlar Mekaniği I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4.5 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 201E MIN DD
veya MAT 201 MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya MAK 210 MIN DD
veya MAK 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.