2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Ücretleri

Üniversite Yönetim Kurulunun 23.06.2022 tarihli 1356 sayılı toplantısında alınan karar gereğince; 2022 Yaz öğretiminde öğrenim görecek öğrencilerden aşağıda belirtilen yaz öğretimi ücretleri alınacaktır.

1-Lisans/Lisansüstü seviyesinde ders kaydı yapan;

a ) İTÜ öğrencilerinden ders saati başına (Ders + Uygulama + Laboratuvar) 90 TL,

b ) Diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenci iken İTÜ'den Özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilerden ders saati başına (Ders + Uygulama + Laboratuvar) 500 TL,

2-Yabancı Diller Yüksekokulunun açmış olduğu yaz öğretimine kaydolacak

a) Hazırlık öğrencilerinden 1.250 TL

b) Uluslararası Ortak Lisans programı hazırlık öğrencileri ile İTÜ KKTC programlarına kayıtlı hazırlık öğrencilerinden 1.650 TL