2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Akademik Takvimi

Üniversite Senatosunun kararı doğrultusunda belirtilen tarihlerde değişiklik yapılabilir.

GÜZ YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 20 Nisan - 27 Haziran 2022
Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvuruları 20 Nisan - 27 Haziran 2022
Mülakat 29 Haziran - 01 Temmuz 2022
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 5 Temmuz 2022
Kazananların İlanı 8 Temmuz 2022
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları (Online) 19 - 22 Temmuz 2022
Yeni Kayıt Yaptıracak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 19 - 22 Temmuz 2022
Yedekten asile geçen öğrencilerin ilanı 26 Temmuz 2022
Yedekten asile geçen öğrencilerin Kesin Kayıtları (Online) 27-28 Temmuz 2022
Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 29 Ağustos 2022
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 05 - 09 Eylül 2022
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları (Online) 06 - 07 Eylül 2022
Güz Yarıyılı Kayıtları (Ders-Tez-Yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den 12 - 13 Eylül 2022
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 14 Eylül 2022
Güz Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2022
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi(Öğrenci Katkı Payını Zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 19 - 23 Eylül 2022
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 19 - 23 Eylül 2022
Lisansüstü öğrencileri için Oryantasyon 21 Eylül 2022
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi ile Gösterilecektir.) 26 - 30 Eylül 2022
Ara Tatil 07 - 11 Kasım 2022
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 5 Aralık 2022
Güz Yarıyılı Sonu 30 Aralık 2022
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 02 - 15 Ocak 2023
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 22 Ocak 2023 Saat: 12:00
BAHAR YARIYILI TARiH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 20 Ocak 2023
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 07 Kasım 2022 - 23 Ocak 2023
Yatay Geçiş Başvuruları 07 Kasım 2022 - 23 Ocak 2023
Mülakat 25 - 26 Ocak 2023
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 23 - 27 Ocak 2023
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 28 Ocak 2023
Kazananların İlanı 31 Ocak 2023
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları (Online) 02 - 03 Şubat 2023
Yeni Kayıt Yaptıracak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 02 - 03 Şubat 2023
Bahar Yarıyılı Kayıtları (Ders-Tez-Yeterlik-Uzmanlık Alan Dersi) Danışman Onayı ile WEB'den 01 -02 - 03 Şubat 2023
Bahar Yarıyılı Başlangıcı** 20 Şubat 2023
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 13 Şubat 2023
Yeni Kazanan ve Kesin Kayıtları Yapılan Öğrencilerin Danışman Onayı İle Ders Kayıtları (WEB'den)** 20 Şubat - 03 Mart 2023
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi - (Öğrenci Katkı Payını Zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)** 20 Şubat - 03 Mart 2023
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma** 20 Şubat - 03 Mart 2023
Yedek Listelerin İlanı 7 Şubat 2023
Lisansüstü öğrencileri için Oryantasyon** 1 Mart 2023
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 08 - 09 Şubat 2023
Yedek Listeden Asile Geçen Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 08 - 09 Şubat 2023
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.)** 06 - 10 Mart 2023
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 17 Mayıs 2023
Bahar Yarıyılı Sonu** 26 Mayıs 2023
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları*** 02 - 11 Haziran 2023
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi*** 15 Haziran 2023
Doktora Mezuniyet Töreni*** 20 Haziran 2023
Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni*** 23 Haziran 2023

Üniversite Senatosunun 10.06.2022 tarihli 805 sayılı kararı

**Üniversite Senatosunun 02.03.2023 tarihli 827 sayılı kararı

***Üniversite Senatosunun 18.05.2023 tarihli 834 sayılı kararı

Yaz Öğretimi Akademik Takvimi (Lisans-Lisansüstü)