2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal ve Ders İntibak Takvimi

Covid-19 Pandemisi önlemleri doğrultusunda belirtilen tarihlerde değişiklik yapılabilir.

YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ TARİH
İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Kontenjanlarının İlanı 24 Temmuz 2020
İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal İçin Web'den Başvuruları 7-22 Eylül 2020
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Yatay Geçiş Ek Madde-1) Web'den Başvuruları 4-15 Ağustos 2020
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 27 Ağustos 2020
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Hakkı Kazananların Kabulleri 31 Ağustos-1 Eylül 2020
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvuruları 07-18 Eylül 2020
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Başvurularının Fakültelerin İlgili Komisyonları Tarafından Değerlendirilmesi 23-25 Eylül 2020
Konservatuar Yandal Programı İçin Başvuran Öğrencilerin, Sınav İçeriğine Uygun Hazırladıkları Taşınabilir Belleğin (USB) Konservatuar Öğrenci İşlerine Elden Teslim Etmeleri İçin Son Tarih 24 Eylül 2020
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 28 Eylül 2020
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Kabulleri 30 Eylül- 01 Ekim 2020
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yedekten Asile geçen Yedeklerin İlanı 2 Ekim 2020
İTÜ Dışından Yatay Geçiş Yedekten Asile geçen Yedeklerin Kabulü 5 Ekim 2020
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Onayı 7 Ekim 2020
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçişlerin İlanı 7 Ekim 2020
ÇAP, Yandal ve İTÜ içinden Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin (ÖİDB) (WEB’den) Kabulü 8 Ekim 2020
ÇAP, Yandal ve İTÜ İçi Yatay Geçiş Yedekten Asile Geçen Yedeklerin İlanı ve Kabulü (WEB’den) 9 Ekim 2020
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapan ve LYS sonucunda yeniden yerleşen öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları MAT,FIZ,KIM,ING,ATA,TUR,BIL,EKO,HUK,ITB,SNT kodlu derslerinin genel havuz intibak komisyonları tarafından değerlendirilmesi 19 Ekim 2020
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yapan ve LYS sonucunda yeniden yerleşen öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları genel havuz derslerinden Fakülte/Konservatuar intibak komisyonları tarafından değerlendirilmesi 20 Ekim 2020
İTÜ İçi ve Dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve LYS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Daha Önceki Kurumlarında Almış Oldukları Derslerin Muafiyetlerinin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının Fakülteler Tarafından Bildirilmesi 21 Ekim 2020