Yapılan incelemelerde üniversitemiz kayıtlarında 99 ile başlayan Yabancı kimlik ( İkamet izni numarası )  numarasının Öğrenci Bilgi sisteminde kayıt olmayan öğrenciler tespit edilmiştir .

As a result of the examinations made by Registrar Office, it is seen that students who undermentioned Their Foreign Identity (Residence permit number) number - starting with 99- is not registered in the Student system.

 

Üniversitemizin Lisans - Lisansüstü programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerimiz ikamet izni kartını teslim aldıktan sonra Yabancı kimlik numaralarını ( 99 ile başlayan ) Başkanlığımıza bildirmek zorundadır .

After receiving the residence card, all foreign students registered in our university are obliged to inform the Presidency of their ID numbers (starting with 99).

 

Bildirim için son tarih 20.11.2020'dir.

The deadline for notification is 20.11.2020.

 

Öğrenci İkamet İzni Bilgilerinin Üniversiteye Bildirilmesi ile ilgili linki inceleyebilirsiniz .   http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yabanci/yabanci_kimlik_no.html

You can check the link on Submitting Student Residence Permit Information to the University.  http://www.sis.itu.edu.tr/eng/foreign/yabanci_kimlik_no.html

 

Öğrenci İkamet İzni İşlemleri Üniversite tarafından yapılmaktadır . http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yabanci/oturma_izni.html

Student Residence Permit Procedures are carried out by the University. http://www.sis.itu.edu.tr/eng/foreign/oturma_izni.html

 

STUDENT NUMBER NAME SURNAME
010070912 Ra**** Az****
010110949 Pu****** Bo*****
010120919 Mu**** So***
010140923 Am** Qa*** Mo****** Kh****
010170918 Ay**** Mı********
010180914 Dz****** Se*** *** Os***
020010907 Se**** Sh******
020070918 De*** Ta*****
020080901 Am** Çe***
020080918 Sh***** Fe***
020130905 Sl*** Ho****
020130909 Fe**** Da***
020140916 Ba**** Hi***
040030910 Ib***** Da**
040050927 Ga****** Or*****
040060937 Od***** Er*******
040070950 Ku******* Ai****** Uu**
050020913 Ab******* Va******
050050904 Da**** Ba*******
050130916 No*** Nn****** Nz******
070110905 Se**** Gr** Cr******
070140910 M.**** Sa*** Ja****
080040903 Al**** Sa*******
110060916 Ba*** An*****
140050902 Da**** Nu******
150110917 Ma***** Mo****** Fa***
150160915 Ue** Bu******
802142002 Pa**** Ah*** Kh**********
702171026 Si*** Al****** Mu***
802182201 Fa***** Ze********
505181333 Fa******* Al******
802182208 Sa** Sb*****
503181142 Sı** Re****
515191001 Ah*** Sh*******
505191326 Sa***** Na*****
509191213 Ja*** Af*******
502191309 Ga****** Ze*
040190924 Ra*** Ah*****
040190902 Yu*** Ha*** Yu*****
505191101 Ai*** Ka*******
409191013 Ga***** Je** Jo** Me*******
501191528 Mo** Ma********
502191882 Is* Ri****
508191107 Eh*** Sa****
705191031 Sa*** Me*****************
708192005 Ay** Ba**** Es****
502191812 At* Pa*****
502191887 Va**** Ba**** Gh****
501191742 Ay* Ha*****
508191241 Mo***** Mo********** Pe**********
702191017 Ay*** Da****
511191214 Ma**** No*****
802191257 Na**** Ta******** Fa***
708191012 El*** Da****
802191260 Re** Pa***** Me***
911640656 Ad** Re***
911640657 Sy**** Bo********
911640658 Be*** Sb**
911640659 Me******* Na***
911640660 Ja**** Ya*****