KİMYA BÖLÜMÜ


 
Ders Kodu Ders Adı Kredi
KIM 202 Fiziksel Kimya¹ 3
KIM 206 Analitik Kimya ve Enst.Analiz² 3
KIM 206L Analitik Kimya ve Enst.Analiz Lab.² 1
KIM 205 Organik Kimya³ 3
KIM 207 İnorganik Kimya² 3

Seçime Bağlı Dersler4 (9 kredilik alınmalıdır)

9

Anadalda benzer ders olması durumunda alınabilecek tamamlama dersleri 

1) Anadalında KIM 202 veya KMM 315E alan öğrenciler, KIM 202 yerine tamamlama derslerinden birini almalıdır.

2) Anadalında bu dersleri alan öğrenciler, bu dersler yerine tamamlama derslerinden ders almalıdır.

3) Anadalında KIM 104, KIM 205 veya KIM 303 alan öğrenciler, KIM 205 yerine tamamlama derslerinden bir ders almalıdır.

4) Seçime Bağlı 9 kredilik dersler için seçimli ders paketinden veya tamamlama derslerinden yararlanılabilir.