1.ANADAL :TÜM MÜHENDİSLİKLER  (ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE EKONOMİ BÖLÜMÜ DIŞINDA)
2.ANADAL : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

(2018-2019 Güz Döneminden İtibaren ÇAP'a Kabul Edilen Öğrenciler için)

Ders Kodu Ders Adı Z/S Kredi Ders Lab
ISL 233E (1) Microeconomics Z 3 3 0
ISL 223E Fundm.of Production Management Z 3 3 0
ISL 213E (2) Statistics I Z 3 3 0
ISL 234E Management and Organization Z 3 3 0
ISL 244E Macroeconomics Z 3 3 0
ISL 214E (2) Statistics II Z 3 3 0
ISL 224E Cost Accounting Z 3 3 0
ISL 353E Marketing Z 3 3 0
ISL 333E Finance Z 3 3 0
ISL 323E (3) Operations Research Z 3 3 0
ISL 363E (5) Human Resources Management Z 3 3 0
ISL 374E Management Eng. Design I Z 3 3 0
ISL 364 İşletme Hukuku Z 3 3 0
ISL 384E (4) Production Planning&Control Z 3 3 0
ISL 360E Quantitative Research & Data Analyses. Z 3 2 2
7th Smstr Elective Course(MT) Z 3 3 0
ISL 453E Management Eng. Design II Z 3 3 0
ISL 443E Project Design and Manag. Z 3 2 2
ISL 344E Strategic Manag.for Engineers Z 3 3 0
ISL 4901E Manage. Engin. Design Proj. I Z 4 1 6
ISL 4902E Manage. Engin. Design Proj. II Z 4 1 6
TOPLAM KREDİ 65
 

NOTLAR

1) Öğrenci EKO 201 Ekonomi veya EKO 201E Economics veya GUV 261 Ekonomi dersini almış ve başarmış olsa bile içerikleri farklı olduğundan ISL 233 Mikroiktisat dersinden muaf olamaz.

2) Öğrenci ISL 213 İstatistik I ve ISL 214 İstatistik II derslerinin her ikisini birden alır ve başarır ise MAT 271 Olasılık ve İstatistik dersinden muaf olur. Ancak MAT 271 Olasılık ve İstatistik veya MAT 291 veya MAT 242 İstatistik derslerinden herhangi birini almış ve başarmış olsa bile içerikleri farklı olduğundan ISL 213 İstatistik I ve ISL 214 İstatistik II derslerinin herhangi birinden muaf olamaz. 

3) 1. anadalı İmalat Mühendisliği olan öğrenciler IML 337 İmalat Planlama ve Kontrol dersini zorunlu olarak aldıklarından, ISL 384 Üretim Planlama ve Kontrol dersinden muaftırlar.

4) Öğrenciler 1. anadalları için yaptıkları stajların sadece bir tanesini (20 iş günü) İşletme Mühendisliği Programı Üretim Stajı yerine saydırabilirler. Bu durumda İşletme Mühendisliği Programının gereklerini tamamlayabilmek için bir adet yönetim stajı (20 gün) yapmak zorundadırlar.  

5) Öğrencinin aldığı ve başardığı herhangi bir ders 1. anadal programında seçime bağlı dersler arasında iken 2. anadal programında zorunlu veya seçime bağlı dersler arasında olabilir. Bu durumda öğrenci söz konusu dersi, 2. ana dalındaki ÇAP danışmanının onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, 2. anadal programındaki statüsüne uygun olarak zorunlu veya seçime bağlı ders olarak saydırabilir ve dolayısı ile o dersten muaf olabilir.

6) 2. anadal programındaki dersler arasındaki herhangi bir ders 1. anadal programında zorunlu dersler arasına konur ve öğrenci bu dersi alıp başarırsa, öğrenci söz konusu dersi 2. anadal programında saydırabilir ve dolayısı ile o dersten muaf olur.

7) 2. anadal için minimum toplam ders kredisinin (65 kredi) tamamlanması koşulu uyarınca, muaf olunan dersler nedeniyle bu koşul sağlanamıyorsa, en az eksik kalan krediyi tamamlayacak kadar ders veya dersler 2. anadal programının seçime bağlı derslerinden (MT) tamamlanır.