İngilizce Yeterlilik Sınavı Sınav Ücreti
ITU Proficiency Exam Fees


Giriş NedeniSınav Ücreti
Exam Fee
2022 Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olan Lisans Öğrenci
Ödeme Yapılmayacak
İTÜ Lisans Beklemeli Öğrenci
ITU Undergraduate Preparatory Program Students Who Are Currently Suspended
150 TL
2022 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Asil Öğrencileri
Ödeme Yapılmayacak
2022 Yurt Dışından Kabul Edilecek Lisans Asil Adaylar
Ödeme Yapılmayacak
İTÜ Yüksek Lisans Beklemeli Öğrenci
ITU Graduate Students Who Are Currently Suspended
150 TL
Diğer1 (Hazırlık Olmayan ya da Lisans Beklemeli Olmayan İTÜ Öğrencileri)
Others 1 (Students Who Are Not Part of the Categories Listed Above)
200 TL
Diğer2 (İTÜ Dışı Öğrenciler)
Others 2 (Non-ITU Students)
200 TL

Hesap Bilgileri
Vakıflar Bankası Maslak Şubesi
Şube Kodu : 401 Hesap Numarası : 00158007311955174
IBAN Numarası : TR12 0001 5001 5800 7311 9551 74
Hesap Adı: İ.T.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
(Ödeme yapılırken alıcı adını eksiksiz bir şekilde, herhangi bir yazım hatası olmadan yazdığınızdan emin olunuz.)
Sınav ücretini başvuru tarihlerinde yatırmayanların başvurusu geçersiz sayılacak olup, sınava alınmayacaklardır.

Account Information :
Vakıflar Bankası Maslak Şubesi
Şube Kodu : 401 Hesap Numarası : 00158007311955174
IBAN Numarası : TR12 0001 5001 5800 7311 9551 74
Hesap Adı: İ.T.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
(Please make sure that the recipient of the payment is exactly the same as above.)
Students who haven't completed the payment within the listed dates will not be admitted to the exam.