İngilizce Yeterlilik Sınavı Sınav Ücreti
ITU Proficiency Exam Fees


Giriş NedeniSınav Ücreti
Exam Fee
2021 Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olan Lisans Öğrenci
Ödeme Yapılmayacak
İTÜ Lisans Hazırlık veya Beklemeli Öğrenci
ITU Undergraduate Preparatory Program Students Who Are Currently Suspended
50 TL
İTÜ Yüksek Lisans Beklemeli Öğrenci
ITU Graduate Students Who Are Currently Suspended
50 TL
Diğer1 (Hazırlık Olmayan ya da Lisans Beklemeli Olmayan İTÜ Öğrencileri)
Others 1 (Students Who Are Not Part of the Categories Listed Above)
75 TL
Diğer2 (İTÜ Dışı Öğrenciler)
Others 2 (Non-ITU Students)
100 TL
Yüksek Lisans Başvurusu Yapmış Olan Aday
Applying for Graduate Studies at ITU
100 TL

Hesap Bilgileri
Vakıflar Bankası Maslak Şubesi
Şube Kodu : 401 Hesap Numarası : 00158007311955174
IBAN Numarası : TR12 0001 5001 5800 7311 9551 74
Hesap Adı: İ.T.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
(Lütfen alıcı adının doğru yazıldığına dikkat ediniz.)
Sınav ücretini başvuru tarihlerinde yatırmayanların başvurusu geçersiz sayılacak olup, sınava alınmayacaklardır.

Account Information :
Vakıflar Bankası Maslak Şubesi
Şube Kodu : 401 Hesap Numarası : 00158007311955174
IBAN Numarası : TR12 0001 5001 5800 7311 9551 74
Hesap Adı: İ.T.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Students who haven't completed the payment within the listed dates will not be admitted to the exam.