2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İTÜ Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı Başvurusu

TC Uyruklu Adayların Ön Kayıt ve Yetenek Sınavı/Mülakat Prosedürleri

Programımıza başvurmak isteyen adayların izlemeleri gereken ön kayıt süreci ile yetenek sınavı ve mülakata ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Önkayıt

01-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/moda_tekstil/basvuru/ web adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir. 12 Ağustos 2022 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır. Online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saate kadar başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

TYT İle İlgili Açıklama

2022 TYT puanı en az 150 olması gerekmektedir. 2021 - TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022 – YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022- YKS başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

Yetenek Sınavı/Mülakat Prosedürleri

  • 01-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında sistemden ön kayıt yapılması ve hazırlanan portfolyoların (https://tekstil.itu.edu.tr/egitim/lisans-programlari/moda-tasarimi) en geç 12 Ağustos 2022 Saat 17:00'a kadar Prof. Dr. Cevza CANDAN’a; candance@itu.edu.tr veya cevza.candan@gmail.com email adresine “pdf” dosyası formatında gönderilmesi gerekmektedir.
  • 15 Ağustos 2022 Pazartesi, tüm adayların saat 10:00-12:00 arasında İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü Moda Tasarım Atölyeleri ve gerekli olması halinde teknik resim sınıflarında pandemi süreci bağlamında sosyal mesafe ve diğer hijyen koşulları dikkate alınarak genel yetenek çizim sınavı yapılacaktır.
  • 15 Ağustos 2022 Pazartesi (13:30 itibariyle)- 19 Ağustos 2022 Perşembe ( 17:30’a kadar) adayların başvuru sıralarına uygun şekilde ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi mülakatları yapılacaktır.

Programa Kabul Edilecek Adayların İlanı

Programa kabul edilen adayların listesi 23 Ağustos 2022 tarihinde Öğrenci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde duyurulacaktır.

Moda Tasarımı Programı Hakkında Genel Bilgi

Fashion Design (Moda Tasarımı) Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York' Devlet Üniversitesi’ne bağlı Fashion Institute of Technology (FIT) arasında yapılan işbirliği sonucunda açılmış bir “Çift Diploma” Programıdır. Öğrenciler, eğitimlerinin 5 yarıyılını (1.yıl güz-bahar, 2. yıl güz dönemi ile 3. yıl güz-bahar) İTÜ-İstanbul'da, 4 yarıyılını (2. yıl bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri) ise FIT- New York'da gerçekleştireceklerdir.

Moda Tasarımı Programı’nda dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öğrenciler İngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya PTE sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar. Programa kabul edilen; internet tabanlı TOEFL iBT* sınavından en az 80 puan, TOEFL iBT Home Edition sınavından en az 80 puan veya PTE sınavından en az 53 alamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce eğitiminden sonra, programa başlamadan önce İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamak için belirtilen puanı almak zorundadırlar. Öğrencilere İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir.

Program dört yıllık olup, 1. yıl, 2.yıl Güz dönemi ve 3. yıl İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi’nde (İstanbul), 2. yılın bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri FIT’de (New York) eğitim görülecektir.

*Türkiye'de alınan TOEFL IBT sınav sonuçları sadece devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav merkezlerinden alındığı taktirde geçerlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren TOEFL İBT Special Home Edition sınavı kabul edilmeyecektir.

Programın Öğrenim Ücreti

Programın öğrenim ücreti için tıklayınız.